Navigatie

Terugkoppeling onderzoek naar incident Veenkade

Naar aanleiding van een tragisch incident in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 december in verpleeghuis Veenkade in Veendam deed een onafhankelijke commissie onderzoek volgens de geldende richtlijn vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bij deze gebeurtenis verwondde een cliënt een medecliënt zeer ernstig. Deze cliënt overleed twee weken later in het ziekenhuis. De IGZ beoordeelt het onderzoek en het rapport als zorgvuldig. Het rapport is de afgelopen periode uitgebreid besproken met de betrokken families. De Inspectie voert nog zelf gesprekken met de families.

Eerder hebben we aangegeven dat we dit in de eerste plaats als een vreselijk drama voor de betrokken families zien en we intens met hen meeleven. Daarnaast heeft de tragische gebeurtenis ook nog steeds een grote impact op onze medewerkers. We hebben onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek, omdat we het van groot belang achtten dat duidelijk zou worden wat we hiervan kunnen leren.

Conclusies en aanbevelingen
De onderzoekscommissie zegt dat de risicotaxatie bij opname onvoldoende is geweest, althans dat met een dergelijk ernstig risico geen rekening is gehouden. Zorgverleners interpreteerden het agressierisico als risico op verbale agressie en niet op fysieke agressie.  

De onderzoekscommissie adviseert in de toekomst aandacht te hebben voor een zorgvuldige overdracht tussen zorgverleners, heldere afspraken te maken over verantwoordelijkheden en regie bij het opnemen van een cliënt en de dossiervoering te verbeteren. Het luistert zeer nauw om de samenwerking tussen de verschillende betrokken professionals te regisseren. Daarbij is het van belang dat één persoon expliciet regieverantwoordelijk is.

Zorggroep Meander heeft de adviezen van de commissie verwerkt in een verbeterplan en is bezig om de verbetermaatregelen te implementeren in de organisatie. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is besloten om bij cliënten met een complexe zorgvraag de risicotaxatie voortaan te laten doen door een team van drie samenwerkende zorgverleners, zijnde de arts, het afdelingshoofd en de verantwoordelijk verpleegkundige of verzorgende. Ook moet de mening en de kennis van de familie van patiënten veel meer worden betrokken.

De onderzoekscommissie geeft aan dat de betrokken zorgverleners wel gehandeld hebben binnen de geldende kaders van professionele zorg.

Heeft u vragen?

T (0598) 68 68 68

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Contactformulier

In het kort

Zorggroep Meander staat voor zorg dichtbij huis, dichtbij mensen die hulp nodig hebben op het gebied van wonen, behandeling en zorg. Wij zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt over uw eigen leven. In onze dienstverlening zijn uw wensen leidend. U kunt bij Zorggroep Meander terecht als u woont in
de omgeving van Veendam, Menterwolde, Pekela, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apel of Vlagtwedde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice via (0598) 68 68 68 of e-mail naar klantenservice@zgmeander.nl

Espria link

Espria