Kosten en bijdrage

Aan wonen, zorg en behandeling zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgbehoefte kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. We behandelen achtereenvolgens de kosten voor 1) Woonzorgcentrum, 2) Woonservicecentrum, 3) Behandeling en revalidatie, 4) Thuiszorg.

1. Kosten voor wonen in een woonzorgcentrum

Zorggroep Meander heeft vijf woonzorglocaties:

Wonen in een woonzorgcentrum (voorheen verpleeghuis) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor zorg vanuit de Wlz .

Voor het wonen in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie van het CIZ nodig
Voor de zorg die u ontvangt als u in een woonzorgcentrum woont, heeft u een indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage voor Zorg met verblijf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.

Standaardpakket woonzorg:

 Kosten (2017)

Woonruimte


Voor het standaardpakket geldt dat er een situatiespecifieke eigen bijdrage is. De hoogte van die bijdrage is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl

Maaltijden

Schoonmaak / huishoudelijke hulp

Personenalarmering

Optionele services:

 

Wasservice

€ 45,70 per maand

Kabel (Veenkade, Parkheem, Heggerank)

€ 17,25 per maand

Binnen Veenkade bestaat de mogelijkheid een tv te huren voor € 17,10 per maand. De kosten voor de kabel komen hier nog overheen.

Telefonie, exclusief gesprekskosten

Breehorn: € 15,90 per maand
Bolderbörg: € 10,70 per maand
Veenkade: € 12,05 per maand

Op de andere locaties kan de cliënt zelf een abonnement afsluiten.

 

2. Kosten voor wonen in een woonservicecentrum

Zorggroep Meander heeft vier woonservicecentra:

  • Breehorn in Veendam
  • A-Horst in Musselkanaal
  • Bolderborg in Vlagtwedde
  • Kloosterheerd in Ter Apel

  • Als u kiest voor een van onze woonservicecentra (voorheen verzorgingshuis) heeft u een eigen appartement in een gezellige omgeving. U kunt meedoen aan activiteiten en gebruikmaken van de centrale voorzieningen. Wonen in een woonservicecentrum kan op verschillende manieren en dat heeft te maken met uw vraag , uw keuze  en de mogelijkheden van financiering van uw keuze.

A. Arrangementen waarvoor u een zorgindicatie van het CIZ nodig hebt:
Voor de zorg die u ontvangt als u in een woonservicecentrum woont, heeft u een indicatie nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie. Met de indicatie van het CIZ kunt u zelf kiezen uit verschillende zorgpakketten:

  1. U kiest voor het pakket ‘Zorg met verblijf’. In dit geval vallen de huur, zorg, alarmering, maaltijd, schoonmaak en activiteiten allemaal in één pakket. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.
  2. U kiest voor het ‘Volledig pakket thuis. In dit geval worden kosten voor zorg en voor huur van elkaar gescheiden. U ontvangt dezelfde zorg als in het pakket ‘Zorg met verblijf’, maar betaalt een aparte huurbijdrage aan de woningcorporatie. Voor deze huur kunt u apart huurtoeslag aanvragen. In sommige gevallen is dat voordeliger. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage. Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.
  3. U kiest voor het ‘Modulair pakket thuis’. Hierbij zijn eveneens de kosten voor zorg en voor huur van elkaar gescheiden. Het zorgpakket is bovendien ‘modulair’- u kunt zelf kiezen wat u wel en niet in het pakket wilt. Zorg en maaltijden zijn een vast onderdeel van dit pakket. Voor huishoudelijke hulp en dagbesteding kunt u aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de zorg en huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.

B. Arrangement waarvoor u géén zorgindicatie van het CIZ nodig hebt:
U kunt bij ons in een woonservicecentrum wonen zonder zorgindicatie van het CIZ. Dat noemen wij WonenPlus. Het staat voor zelfstandig wonen in een veilige en gezellige omgeving met standaard personenalarmering, maaltijden in het restaurant en (zorg)voorzieningen binnen handbereik. Er is keuze uit 1- of 2-kamerappartementen. U kunt naar eigen behoefte gebruik maken van zorg en extra diensten zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, wasservice en deelname aan bewonersactiviteiten.

Tarieven wonen in een Woonservicecentrum (prijspeil 1 januari 2017)

Wat

Kosten

Zorgpakketten*

Wonen

Pakketnaam:

 

Zorg met verblijf

Volledig pakket thuis

Modulair pakket thuis

Wonen Plus

Woonservicecentra:

 

 

 

 

 

Ahorst, Musselkanaal

€400,00 per maand**

Inclusief

Apart

Apart

Vereist

Bolderbörg, Vlagtwedde

€370,00 per maand**

Inclusief

Apart

Apart

Vereist

Breehorn, Veendam

€531,00 per maand**

Inclusief

Apart

Apart

Vereist

Kloosterheerd,
Ter Apel

€290,00 per maand**

Inclusief

Apart

Apart

Vereist

Services:

 

 

 

 

 

Maaltijden

€ 228,75
per maand***

Met ledenkorting: € 216,00
Met partnerkorting: € 171,00 (Eén van de partners betaalt volledig)

Inclusief

Inclusief

Apart, maar wel
vereist

Vereist

Personenalarmering

€16,85
per maand

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Vereist

Servicekosten

Ahorst, Musselkanaal:       €135,- per maand

Inclusief

Apart, maar wel
vereist

Apart, maar wel
vereist

Vereist

Breehorn, Veendam:        €138,- per maand

Inclusief

Apart, maar wel
vereist

Apart, maar wel
vereist

Vereist

Bolderborg en Kloosterheerd: Geen servicekosten

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Schoonmaak / huishoudelijke hulp

Pakket 2 uur per week: € 45,00 per maand

Pakket 4 uur per week: € 90,00 per maand

Inclusief

Inclusief

Apart, via Wmo

Optioneel (evt via Wmo)

Dagactiviteiten / -begeleiding

afhankelijk van activiteit een eigen bijdrage

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Optioneel (evt via Wmo)

Wasservice
(1x per week, voor WLZ-bewoners)

€ 45,70 per maand

Apart

Apart

Apart

Optioneel

TV

€ 17,25 per maand

Apart

Apart

Apart

Optioneel

Telefonie, exclusief gesprekskosten

Breehorn: € 15,90
Bolderbörg: € 10,70

Apart

Apart

Apart

Optioneel

*     Dit zijn de zorgpakketten van de Langdurige Zorg. Voor een zorgpakket heeft u een zorgindicatie nodig van het CIZ. Voor de zorg betaalt u een situatiespecifieke eigen bijdrage.
**   Afhankelijk van uw situatie kunt u een bepaald bedrag aan Huurtoeslag ontvangen via de Belastingdienst.
*** Uitgaande van 1 persoon.

3. Kosten voor behandeling en revalidatie

Vanaf 1 januari 2015 is medische zorg opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In Nederland is iedereen verzekerd voor medische zorg via eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft verschillen de kosten en de vergoedingen hiervoor. Onder Behandeling en revalidatie vindt u de verschillende mogelijkheden van behandeling. Daar staan tevens de kosten bij vermeld.

4. Kosten voor thuiszorg

Vanaf 1 januari 2015 is medische zorg opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In Nederland is iedereen verzekerd voor medische zorg via de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft verschillen de kosten en de vergoedingen hiervoor.  

Soort zorg

Wijkverpleegkundige

Kosten

Aan de gesprekken met de wijkverpleegkundie zijn geen kosten verbonden. 

Thuiszorg, nachtzorg, specialistische zorg, palliatieve zorg en (thuis)zorg bij dementie

De thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorg die u ontvangt wordt vergoed vanuit uw eigen zorgverzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico. De wijkverpleegkundige zal samen met u bepalen welke zorg u nodig heeft. Zij zal samen met u kijken naar uw mogelijkheden, de mogelijkheden van familie en netwerk.

Zorg en begeleiding bij dementie

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of onder de Wet langdurige zorg. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet. Wij informeren u hier graag over. Neem contact met ons op.

Dagopvang voor ouderen, dagopvang voor mensen met dementie, dagopvang voor mensen met psychische problemen (DOP)

Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en vervoer) met ingang van 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Wij informeren u hier graag over. Neem contact met ons op.

Personenalarmering

U betaalt €16,85 per maand voor personenalarmering. Mogelijk krijgt u een deel vergoed vanwege een zorgindicatie. Daarnaast betaalt u eenmalig aansluitkosten. Het sleutelkluisje moet u zelf aanschaffen (tussen €50,- en €200,-). U krijgt korting op het sleutelkluisje als u lid bent van de Zorggroep Meander Ledenvereniging. 

Lenen van hulpmiddelen 

Veel hulpmiddelen leent u gratis voor maximaal 26 weken, want die worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Als lid van Ledenvereniging Zorggroep Meander kunt u de meeste loophulpmiddelen gratis lenen.Voor sommige hulpmiddelen heeft u een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. Uw wijkverpleegkundige informeert u daar graag over.

Langer nodig?
Na 26 weken hangen de kosten af van het soort hulpmiddel. Vergoeding is mogelijk via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), het PGB (persoonsgebonden budget) of uw zorgverzekeraar. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan kunt u een hulpmiddel huren of kopen.

 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze tarieven of pakketten? Neem dan gerust contact met ons op :
Klantenservice Zorggroep Meander
T (0598) 68 68 68 of
E klantenservice@zgmeander.nl  

Ledenvereniging Zorggroep Meander

Als lid van de Ledenvereniging kunt u diverse kortingen krijgen. Kijk op de website voor meer informatie over wat de Ledenvereniging voor u kan betekenen.

Heeft u vragen?

T (0598) 68 68 68

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Contactformulier

In het kort

Zorggroep Meander staat voor zorg dichtbij huis, dichtbij mensen die hulp nodig hebben op het gebied van wonen, behandeling en zorg. Wij zorgen ervoor dat u zelf de regie houdt over uw eigen leven. In onze dienstverlening zijn uw wensen leidend. U kunt bij Zorggroep Meander terecht als u woont in
de omgeving van Veendam, Menterwolde, Pekela, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apel of Vlagtwedde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice via (0598) 68 68 68 of e-mail naar klantenservice@zgmeander.nl

Espria link

Espria