Bedden voor cliënten met cognitieve problemen op revalidatie-afdeling

19 maart 2018

Op de revalidatie-afdeling van de locatie Veenkade in Veendam zijn negen bedden gecreëerd voor cliënten met cognitieve problemen. Zowel cliënten die komen revalideren als cliënten die bij ons herstellen op basis van eerstelijnsverblijf, kunnen hier verblijven.

Artsen kunnen patiënten doorverwijzen die gediagnosticeerd zijn met dementie óf waarbij sprake is van cognitieve achteruitgang zonder dat een diagnose is gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten waarbij sprake is van gedragsproblemen of onbegrepen gedrag.

Zorggroep Meander hoopt met deze stap een antwoord te geven op een groeiende vraag. Voor cliënten met cognitieve problemen is een veilige omgeving belangrijk. De groep cliënten loopt er nu soms tegenaan dat er in de regio geen passende plekken zijn om te revalideren. In Veenkade kunnen zij nu veilig, met speciaal op hen afgestemde zorg en de juiste hulpmiddelen in hun eigen tempo revalideren en herstellen.

Om de cliënten de best mogelijke zorg te geven is er speciaal voor de nieuwe doelgroep een psycholoog beschikbaar. Zorggroep Meander maakt daarnaast gebruik van domotica, zoals sensoren, zodat de cliënten zich vrij maar toch veilig kunnen bewegen.