Groningse ouderenzorgorganisaties werken samen

10 juli 2018

Op maandag 9 juli ondertekenden ouderenzorgorganisaties uit de provincie Groningen het convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen; Thuis in het verpleeghuis.  Hiermee verbinden ze zich aan een gezamenlijke en regionale aanpak van de tekorten in de ouderenzorg.

Het convenant kwam tot stand in samenspraak met het zorgkantoor Menzis, alle onderwijsinstellingen, samenwerkingsverband NetwerkZon en werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, om zo bindende regionale afspraken te maken voor in elk geval de komende drie jaar.

De bereidheid om elkaar te helpen en van elkaar te leren is een belangrijk uitgangspunt, waarbij organisaties elkaar niet langer beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Ze slaan de handen ineen om uitstroom binnen de regio zoveel mogelijk te beperken en instroom te versterken. Acties waarmee huidige medewerkers worden behouden, nieuwe medewerkers worden aangetrokken, maar ook andere manieren van werken en leren én het bundelen van kennis en informatie, dragen bij aan toekomstbestendige Groningse ouderenzorg met voldoende en goed gekwalificeerd personeel.