Ministerie van VWS enthousiast over ketenstage Student Volgt Cliënt

18 april 2018

Gisteren heeft Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een werkbezoek gebracht aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens een interactief programma liet hij zich informeren over de Ketenstage ‘Student volgt cliënt’. Deze nieuwe stagevorm is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, Zorggroep Meander, De Hoven, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorggroep Oosterlengte.

Ketenstage als best practice

Het Ministerie van VWS is zo enthousiast over deze nieuwe stagevorm dat zij het concept als best practice heeft opgenomen in haar Actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Daarnaast wordt het stageconcept landelijk als één van de Koplopers aangemerkt binnen het Zorgpact.

Gerritsen benadrukte dat de ketenstage een goed voorbeeld is van de manier waarop verbeteringen in de zorg moeten plaatsvinden: geïnitieerd vanuit de praktijk en in samenwerking tussen hogeschool en zorgpartners. Het is niet aan de overheid om hierin een centrale en sturende rol  te pakken. Hij geeft aan dat het wel de taak van de overheid is om dit soort initiatieven actief te ondersteunen, met name daar waar regelgeving en financiering de ontwikkeling ervan frustreren.

Studenten volgen zorgtraject ouderen

De ketenstage ‘ Student volgt cliënt’ biedt studenten de mogelijkheid om het zorgtraject van de kwetsbare oudere te volgen en – waar nodig - verbetervoorstellen te doen. Dit vindt plaats doordat studenten hun ketenstage niet in één instelling volgen, maar iedere zes weken in een nieuwe zorginstelling. Dit kan variëren van thuiszorg en verpleeghuis tot revalidatie en ziekenhuis. Bij Zorggroep Meander lopen de studenten zes weken mee op de revalidatie-afdeling in Veenkade.

Het voordeel is dat studenten een patiëntprobleem kunnen volgen in de praktijk, leren hoe de overdracht naar een volgende instelling plaatsvindt en waar eventueel verbeteringen nodig zijn. Bovendien krijgen studenten én zorgorganisaties meer zicht op de complexiteit van de zorgketen van de kwetsbare oudere en hoe organisaties zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.

Ketenstage in de ouderenzorg

Ketenstage in de ouderenzorg

Enthousiast over ouderenzorg

Binnen de ketenstage krijgen studenten meer zicht op de uitdagingen van de ouderenzorg. Studenten die een ketenstage hebben gevolgd geven aan dat zij enthousiaster zijn geworden over het werken met deze doelgroep. Met als gevolg dat meer studenten na hun opleiding kiezen voor de ouderenzorg. Mooi, omdat de behoefte aan hbo-verpleegkundigen groeit binnen met name de ouderenzorg.