Start leerafdeling in de Heggerank

19 april 2018

Gisteren tekenden Zorggroep Meander en het Drenthe College in Emmen een samenwerkingsovereenkomst om te beginnen met een leerafdeling in de Heggerank. De eerste leerlingen starten in september 2018. Op de leerafdeling zal het merendeel van het personeel dan uit verzorgenden in opleiding bestaan. Het gaat in totaal om twaalf leerlingen die veertig weken stage lopen.

De wens voor een leerafdeling leeft al meerdere jaren in de Heggerank. Door het starten van een leerafdeling verwachten beide partijen een betere aansluiting vanuit het onderwijs op het praktijkveld en een verbetering van de onderlinge samenwerking. De leerlingen gaan veel leren, maar medewerkers van de Heggerank hopen ook weer van hen te leren. In de stage van veertig weken hoopt de Heggerank de stagiaires bovendien te boeien voor het prachtige werk in de ouderenzorg.