Zorggroep Meander schaft kosten voor opvolging bij personenalarmering af

12 juni 2018

Cliënten met personenalarmering betalen vanaf 1 juni niet langer een maandelijks bedrag voor alarmopvolging. Voortaan betaalt men alleen nog maar voor de apparatuur van het alarmsysteem.

Landelijke ouderenbond ANBO sprak al eerder haar zorg uit over de eigen bijdrage die vrijwel alle zorgorganisaties vragen voor personenalarmering. Volgens hen zou het betalen voor alarmopvolging een remmende werking kunnen hebben. Ouderen in nood zouden uit angst voor hoge kosten zorg kunnen mijden of bang zijn om te vallen, was de waarschuwing van de bond. Zorggroep Meander onderschrijft dit risico en heeft mede daarom besloten deze eigen bijdrage af te schaffen. Bovendien heeft de Nza de mogelijkheden hiervoor verruimd, door te stellen dat alarmopvolging binnen de vergoeding voor wijkverpleging valt.

Met personenalarmering hebben cliënten een alarmknop in huis, waarmee zij in geval van nood 24 uur per dag en 7 dagen per week hulp kunnen inschakelen. Het systeem schakelt door naar een zelf gekozen nummer. Dat is in de meeste gevallen een mantelzorger. Maar als opvolging door een mantelzorger niet mogelijk is, kan Zorggroep Meander binnen dertig minuten na het indrukken van de knop verpleegkundige zorg leveren. In het verleden betaalden klanten hiervoor een abonnementstarief.

Ouderen kunnen personenalarmering aanvragen door contact op te nemen met de klantenservice van Zorggroep Meander via (0598) 68 68 68. Lees meer over personenalarmering op www.zgmeander.nl/personenalarmering