Jaarverslag Wat deed Zorggroep Meander in 2018?

Zorg

Zorg

WonenPlus A-Horst & Radicale Vernieuwing

Het is onze prioriteit dat onze zorg aansluit bij de levenswijze van onze cliënten. De zorgverlening wordt gegeven door vakbekwame professionals...

Bedrijf

Bedrijf

Richting#1

In 2018 hebben we fors ingezet om onze organisatie slimmer en efficiënter te organiseren. 

Innovatie

Innovatie

Digitalisering medicatieproces & Zorg(t)huis

Volgens ons moet het medicatieproces toekomstbestendig, gebruikersvriendelijk, duurzaam en efficiënt zijn. Een betaalbare digitale faciliteit...

Kwaliteit

Kwaliteit

Medewerker Welzijn

Vanuit de overheid zijn extra kwaliteitsgelden beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Deze extra gelden...

Jezelf zijn en blijven

Jezelf zijn en blijven

Wonen bij ons & Behoeftebepaling

Samen met de andere werkmaatschappijen van Espria gaan we vijf klantbeloften waarmaken. Eén van deze beloftes is 'jezelf zijn en blijven'.

Werkplezier

Werkplezier

Duurzame inzetbaarheid

Zorggroep Meander stak in 2018 veel energie in het betrokken, tevreden en vooral vitaal houden van personeel.

Netwerken

Netwerken

Netwerk Dementie & Netwerk Palliatieve Zorg

Zorggroep Meander zoekt op basis van inhoudelijke thema’s zelf organisaties om van te leren. We nemen ook deel aan netwerken op deze inhoudelijke...

Scholing

Scholing

Koploper stagebedrijf & Ketenstage

Jaarlijks biedt Zorggroep Meander 300 stagiaires een stageplaats en momenteel kent de organisatie 36 leerwerkplekken. Om deze stagiaires en...