In 2018 hebben we fors ingezet om onze organisatie slimmer en efficiënter te organiseren. 

Richting#1

We benadrukten in dit traject onze gezamenlijke verantwoordelijkheid door in 2018 een start gemaakt met een cultuurprogramma onder de noemer Richting#1. Een cultuur waarbij we de ontwikkeling van minder hiërarchie naar meer zelforganisatie hebben ingezet. De vele landelijke veranderingen waarmee de ouderenzorg de afgelopen jaren en nu nog steeds mee geconfronteerd wordt, maken dat we anders moeten denken en werken. Een nieuwe dynamische omgeving vraagt om een flexibele organisatie die snel op deze veranderingen kan inspelen, waarbij medewerkers meer eigen regie in het zorgproces krijgen.