Jezelf zijn en blijven

Jezelf zijn en blijven Wonen bij ons & Behoeftebepaling

Samen met de andere werkmaatschappijen van Espria gaan we vijf klantbeloften waarmaken. Eén van deze beloftes is 'jezelf zijn en blijven'.

Wonen bij ons

Een voorbeeld van een module is Wonen bij ons. Zorgprofessionals van Zorggroep Meander hebben in deze module de optimale werkwijze beschreven om te voldoen aan deze belofte; van eerste kennismaking tot aan de eerste evaluatie. Wij willen het leefplezier van onze bewoners voorop stellen en vinden het daarp, belangrijk dat bewoners, waar nodig ondersteund door familie of mantelzorg, zelf aangeven wat voor hen bijdraagt aan hun leefplezier. Wij passen onze zorg en ondersteuning daarop aan. Daarom is het ook van belang dat de zorg- en behandeldoelen en het medisch beleid in samenspraak met de bewoner en/of vertegenwoordiger tot stand komt én geëvalueerd wordt.

Behoeftebepaling

We vragen regelmatig naar de mening van onze cliënten, omdat deze zeer waardevol is voor ons. Het is een graadmeter hoe we gewaardeerd worden, maar ook wat de wensen en behoeften van de cliënt zijn. Cliënten en mantelzorgers hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om een waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Ook hebben we de binnen onze woonzorgcentra de Groningen Wellbeing Indicator (GWI) geïmplementeerd. De GWI is een gevalideerde vragenlijst die, door middel van gesprek of observatie, helpt inzicht te krijgen in wat voor de cliënt belangrijk is, waar hij/zij tevreden over is, waar knelpunten worden ervaren en wat het welbevinden kan vergroten. De informatie uit de GWI wordt gebruikt om samen met de cliënt afspraken te maken over de ondersteuning voor behoud of vergroten van welbevinden en te zoeken naar oplossingen voor door de cliënt ervaren knelpunten.