Netwerken

Netwerken Netwerk Dementie & Netwerk Palliatieve Zorg

Zorggroep Meander zoekt op basis van inhoudelijke thema’s zelf organisaties om van te leren. We nemen ook deel aan netwerken op deze inhoudelijke thema’s.

Netwerk rondom palliatieve zorg

Zorggroep Meander is vertegenwoordigd in het provinciale Palliatieve Netwerk Groningen een heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in Oost-Groningen. Hiervoor zetten wij vrijwilligers in. De inzet van vrijwilligers tijdens de palliatieve, terminale, fase vindt plaats in de thuiszorg, in woonzorgcentrum Veenkade en in woonservicecentrum de Breehorn. Binnen de thuiszorg werken de wijkverpleegkundigen en zorgteams volgens de zorgstandaard palliatieve zorg, waarin zij in Veendam en Wildervank samenwerken met huisartsen in een Palliatieve Zorg Thuis. Daarnaast nemen we deel aan de organisatie van Café Doodgewoon.

Netwerk Dementie Groningen

Zorggroep Meander participeert in het provincie brede Netwerk Dementie Groningen (NDG) en streeft met partijen naar goede en samenhangende informatie, begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun naasten.