Zorggroep Meander stak in 2018 veel energie in het betrokken, tevreden en vooral vitaal houden van personeel.

Betrokken, tevreden en vitale medewerkers

Iedere medewerker van Zorggroep Meander heeft jaarlijks een gesprek met de leidinggevende over de eigen inzetbaarheid. In samenwerking met het Zilveren Kruis is daarnaast een zogeheten providerboog ingericht met interventies die voorkomen dat medewerkers uitvallen en een snelle terugkeer van medewerkers naar de werkvloer bevorderen. Een voorbeeld hiervan was het Preventief Medisch Onderzoek. Dit onderzoek werd in 2018 uitgevoerd onder medewerkers om goed in beeld te krijgen welke problematiek er speelt en hoe we hier iets aan kunnen doen.

Goud Werk

In 2018 is het project Goud Werk afgerond. In dit project kwam de regie over de werktijden bij de medewerkers en teams te liggen. De verhoogde invloed die medewerkers krijgen op hun werktijden bevordert onder meer de werk-privé balans. We hebben hiervoor het roostersysteem Ortec in gebruik genomen. Dit systeem ondersteunt de medewerkers bij het nemen van regie op het rooster.