Zorg

Zorg WonenPlus A-Horst & Radicale Vernieuwing

Het is onze prioriteit dat onze zorg aansluit bij de levenswijze van onze cliënten. De zorgverlening wordt gegeven door vakbekwame professionals die hun werk met plezier doen, de cliënten respectvol en warm benaderen en denken in mogelijkheden.

Radicale vernieuwing

Op locatie Parkheem voerden we een pilot uit onder het thema Vrijheid en Veiligheid. Deze pilot past binnen de beweging Radicale Vernieuwing: het steeds opnieuw vooropstellen van de wensen en behoeften van cliënten en naasten. In deze pilot onderzochten we hoe we vrijheid en veiligheid op maat kunnen bieden aan onze bewoners, ook buiten de muren van het woonzorgcentrum. Een GPS die bewoners meenemen als ze naar buiten gaan, is een van de dingen de getest zijn tijdens deze pilot. In 2019 krijgt de pilot een vervolg, want er is nog veel meer zorgtechnologie die kan ondersteunen bij het bieden van vrijheid en veiligheid op maat.

In dit filmpje zie je hoe wij invulling hebben gegeven aan het thema Vrijheid en Veiligheid!

In dit filmpje zie je hoe wij invulling hebben gegeven aan het thema Vrijheid en Veiligheid!

WonenPlus in de A-Horst

In 2018 werkten we aan professionalisering en optimalisatie van onze Wonen Plus locaties. We zien namelijk een blijvende vraag van mensen naar sociale contacten en veilig wonen, aangevuld met zorg en extra services. Zo hebben we bijvoorbeeld de appartementen in de A-Horst gemoderniseerd.