Stagelopen en afstuderen

Stagelopen en afstuderen

Stagelopen bij Zorggroep Meander is een mooie kans om kennis en ervaring op te doen in de ouderenzorg. Ieder jaar zijn er dan ook veel studenten die een stageplek vinden in onze woonzorglocaties, onze thuiszorgteams of bijvoorbeeld bij onze behandelaren. Ook bij de ondersteunende afdelingen zoals de Facilitaire dienst, Communicatie of Control zijn stagiaires geregeld welkom. Heb je interesse? Laat van je horen!

Zorggroep Meander biedt het hele jaar door stage- en afstudeerplekken aan leerlingen van de opleidingen:

  • BOL 2 zorg en welzijn
  • BOL 3 zorg en welzijn

De meeste leerlingen die bij ons afstuderen en stagelopen komen van een opleidingsinstituut in de regio, zoals Noorderpoortcollege, Drenthe College en Alfa-college. Vaak kun je je via de school aanmelden voor een afstudeer- of stageplek bij Zorggroep Meander. Wil je eerst meer weten over een afstudeer-/stageplek bij Zorggroep Meander of kennismaken met een team? Neem contact met ons op en vraag naar de afdeling HR Support.

Uit de ervaringen van de studenten die inmiddels aan deze ketenstage hebben deelgenomen, blijkt dat hun beeld van de ouderenzorg veranderd is van saai en ééntonig naar complex en dynamisch.

Ketenstage 'Student volgt Cliënt' krijgt landelijke aandacht

De Ketenstage ‘Student volgt Cliënt’ van de Hanzehogeschool Verpleegkunde is uitgeroepen tot één van de Koplopers van het landelijke Zorgpact. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet en jaagt regionale initiatieven aan waarin het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal staat. In deze nieuwe stagevorm maken studenten in twintig weken kennis met diverse schakels in de hele zorgketen. Zo krijgen zij meer zicht op de continuïteit van zorg. Wij werken in deze stageopzet samen met Ommelander Ziekenhuis Groningen en Oosterlengte. Een prachtige samenwerking, waardoor we studenten verschillende kanten van de zorg kunnen laten zien. En waardoor wij eveneens kunnen leren van de inzichten die ze elders hebben opgedaan. 

Voor de regio Oost-Groningen – waar deze ketenstage als eerste heeft plaatsgevonden - is gekozen voor de patiëntgroep kwetsbare oudere. De zorgketen bestaat dan vaak uit thuiszorg, ziekenhuis, revalidatie en eventueel een verhuizing naar een woon-zorgcentrum. De partners in deze keten geven aan dat ze sterk afhankelijk zijn van elkaar, en door de ervaringen met de ketenstage nu beter op elkaar aansluiten.

Het doel van het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' is het inzichtelijk maken wat de verschillende zorginstellingen in de zorgketen de kwetsbare oudere kunnen bieden. Zo ontstaat ruimte voor verbetering. Daarnaast wil de Academie voor Verpleegkunde studenten enthousiast maken voor de ouderenzorg. Uit de ervaringen van de studenten die inmiddels aan deze ketenstage hebben deelgenomen, blijkt dat hun beeld van de ouderenzorg veranderd is van saai en ééntonig naar complex en dynamisch.

Ketenstage in de ouderenzorg

Ketenstage in de ouderenzorg