Disclaimer en privacy

Hoewel Zorggroep Meander de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zorggroep Meander kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Wel stelt Zorggroep Meander het op prijs dat onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden? U kunt hiervoor mailen naar communicatie@zgmeander.nl 

Websites van anderen

Op de website van Zorggroep Meander staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Zorggroep Meander vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Zorggroep Meander geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie. 

Privacy

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is Zorggroep Meander verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Zorggroep Meander registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Zorggroep Meander de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie die Google Analytics voor Zorggroep Meander verzamelt is zoveel mogelijk geanonimiseerd. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Gegevens die aan Zorggroep Meander worden verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bijvoorbeeld als u ons contact- of klachtenformulier invult of u aanmeldt voor een evenement. Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Zorggroep Meander aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek of wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.