Disclaimer

Hoewel Zorggroep Meander de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zorggroep Meander kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Wel stelt Zorggroep Meander het op prijs dat onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden? U kunt hiervoor mailen naar communicatie@zgmeander.nl 

Websites van anderen

Op de website van Zorggroep Meander staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Zorggroep Meander vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Zorggroep Meander geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.