Woonzorg

Woonzorg Als u intensieve verzorging en verpleging nodig heeft

Als het thuis of in een woonservicecentrum (verzorgingshuis) niet meer gaat, dan kan een woonzorgcentrum een goede keuze zijn. In een woonzorgcentrum (verpleeghuis) krijgen bewoners intensieve verzorging en verpleging. Er zijn 24 uur per dag zorgkundigen en verpleegkundigen aanwezig. U krijgt begeleiding van een vast team van medewerkers, zodat u steeds dezelfde gezichten ziet. Familie is altijd welkom en vrij om iets met u te ondernemen.

U woont in een eenpersoons- of tweepersoonskamer. We moedigen onze bewoners en hun familie aan om iets van huis mee te nemen om het ook zoveel mogelijk als thuis te laten voelen. De zorg en behandeling die u krijgt stemmen wij af met u en uw naasten. De arts (specialist ouderengeneeskunde) is verantwoordelijk voor de behandeling. Zo nodig schakelen we hulp in van onze interne behandelaren, zoals een fysiotherapeut, logopedist, diëtist of een ergotherapeut.

Ik kan goed overweg met het personeel en ook over het eten ben ik zeer te spreken

Wat kost het?

Wonen in een woonzorgcentrum valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor zorg vanuit de Wlz. Voor de zorg die u ontvangt als u in een woonzorgcentrum woont, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie.U betaalt een eigen bijdrage voor Zorg met verblijf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ. 

Voor services zoals de was, televisie en telefonie worden apart kosten berekend. Voor afname van deze services gelden onze tarieven, die kunt u vinden in de tarievenlijst.