Wie we zijn

Wie we zijn Alles over ons als organisatie: Van missie en visie tot onze algemene voorwaarden

Zorggroep Meander biedt (thuis)zorg, behandeling, revalidatie en wonen in Oost-Groningen. We werken in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. Daarbinnen hebben we vier woonservicecentra (verzorgingshuizen) en vier woonzorgcentra (verpleeghuizen). We werken 24 uur per dag aan gezondheid en leefplezier voor ouderen.

Bij Zorggroep Meander bieden ruim 1.600 medewerkers en 500 vrijwilligers jaarlijks zorg aan circa 3.750 cliënten. Zorggroep Meander maakt deel uit van Espria.

Thuis in Oost-Groningen

U krijgt zorg als het kan bij u thuis en anders zo dichtbij mogelijk. Wij kennen de aanvullende zorgverleners in uw wijk en regio en kennen hun kwaliteiten. Omdat wij net als u thuis zijn in de wijk en buurt waarin u woont. 

Doelstellingen

Dit zijn onze doelstellingen:

  • Cliënten en medewerkers zijn zeer tevreden. We richten ons op leefplezier voor de cliënt en werkplezier voor de medewerker.
  • Cliënten krijgen een compleet zorgarrangement dat aansluit op zijn of haar behoeften en wensen.
  • We ondersteunen het leven van cliënten gericht op leefplezier en welbevinden. 
  • Een financieel gezond positie; waarbij Zorggroep Meander zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorggroep Meander werkt hieraan door continue te verbeteren.