Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg thuis Verlichtende of verzachtende zorg in uw eigen huis

Palliatieve zorg thuis is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als iemand een aandoening heeft en genezen niet meer mogelijk is. Het is verlichtende of verzachtende zorg in het eigen huis. U krijgt medische en verpleegkundige zorg overdag. Eventueel komt er 's nachts een verzorgende die bij u blijft (waakzorg). We ondersteunen ook uw naasten. 

Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder dan dat. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De zorg die u krijgt is gericht op het verminderen van lijden en het verbeteren van de kwaliteit van uw leven in de laatste fase. Zodat u zoveel mogelijk de regie houdt over uw leven en sterven.

Wij hebben aandacht voor:

  • Lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • Gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte
  • Vragen (psychische, sociale en spirituele) rondom leven en dood
  • Zorg voor de naasten
  • Allerlei praktische zaken

De zorg heeft betrekking op de laatste fase waarin nog een korte levensverwachting is van ongeveer drie maanden.

We vinden het belangrijk dat iemand waardig en met liefdevolle zorg de laatste fase van het leven in kan gaan.

Wat kost het?

Palliatieve zorg thuis valt onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorg die u ontvangt wordt vergoed vanuit uw eigen zorgverzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico. De wijkverpleegkundige zal samen met u bepalen welke zorg u nodig heeft. Zij zal samen met u kijken naar de mogelijkheden.