Cliëntenraad

Cliëntenraad Denk en praat mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn

Bij Zorggroep Meander staat u als cliënt centraal. Daarbij hoort ook inspraak. Onze cliëntenraden bieden u hiervoor alle ruimte. Hoe dat werkt? Cliënten, geïnteresseerden of betrokkenen praten in de cliëntenraad met de leidinggevenden en manager(s) en denken mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Soms zijn het praktische zaken, soms gaat het om beleidsvraagstukken.

De cliëntenraden beoordelen de effecten van het beleid van Zorggroep Meander. Ze volgen het beleid van Zorggroep Meander kritisch en beoordelen of het cliëntenbelang hierin voldoende doorklinkt. De raden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Daarnaast hebben ze een signaalfunctie en maken Zorggroep Meander attent op wat er onder de cliënten leeft.

De cliëntenraden fungeren alleen goed als de vertegenwoordigers van de cliënten weten wat er leeft. Met opmerkingen, vragen en problemen kunt u als cliënt/bewoner dus terecht bij uw cliëntenraad.

Waarover praat de cliëntenraad mee?

De raad praat mee over alle zaken die van belang zijn voor de cliënten van Zorggroep Meander. Dat kan gaan over maaltijden, huishoudelijke zaken, de kwaliteit van zorg en/of behandeling. Maar ook beleidsvraagstukken komen aan de orde, zoals de begroting en de wachtlijsten. De cliëntenraad wordt ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Wie zitten in de cliëntenraad?

Zorggroep Meander heeft zes lokale Cliëntenraden, verdeeld over de twee wijken in Oost-Groningen. Elke raad behartigt de cliëntenbelangen van de eigen wijk. De lokale Cliëntenraden vergaderen ongeveer zes keer per jaar met de leidinggevende(n) en/of wijkmanager. Elke lokale Cliëntenraad telt minimaal vijf en maximaal negen leden. Dit kunnen naast cliënten ook vertegenwoordigers of geïnteresseerden zijn. Dat betekent dat uw partner, kinderen, andere familieleden, kennissen of mantelzorgers ook lid kunnen worden van de cliëntenraad. Om lid te worden heeft u geen specifieke kennis nodig. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de zorg.

Ik vind het belangrijk dat familieleden en betrokkenen meekijken met de organisatie. Zelf doe ik dat omdat mijn man zorg krijgt van Zorggroep Meander.

Centrale Cliëntenraad

Afgevaardigden uit de lokale Cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. Deze raad bestaat uit maximaal twaalf leden en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur van Zorggroep Meander. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de Centrale Cliëntenraad zitting in de Centrale Cliëntenraad van zorgconcern Espria, waarvan Zorggroep Meander onderdeel uitmaakt.

Onze wijkraden

Zorggroep Meander heeft haar lokale Cliëntenraden als volgt verdeeld:

  • Woonservicecentrum A-horst, Woonzorg- en revalidatiecentrum Heggerank en thuiszorg Musselkanaal
  • Woonzorgcentrum Parkheem en thuiszorg Stadskanaal
  • Woonzorgcentrum Borg Westerwolde, Woonservicecentrum Kloosterheerd en thuiszorg Ter Apel
  • Woonservicecentrum Bolderbörg en thuiszorg Vlagtwedde
  • Woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade
  • Woonservicecentrum Breehorn en thuiszorg Veendam, Menterwolde en Pekela

Netwerk

Onze cliëntenraden zijn aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Via deze organisatie blijven zij op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen. Daarnaast onderhoudt de Centrale Cliëntenraad contacten met onder andere ouderenbonden, cliëntenraden van andere instellingen en de Ondernemingsraad van Zorggroep Meander.