Ergotherapie

Ergotherapie Wanneer u problemen tegenkomt bij dagelijkse handelingen

U kunt bij ons terecht voor ergotherapie als u problemen ervaart bij het doen van normale, dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld: u heeft moeite met aankleden, eten klaarmaken of in en uit de auto stappen. Onze ergotherapeuten zijn speciaal getraind in het begeleiden van ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Door een beroerte, COPD, een nieuwe heup, reuma, Parkinson, dementie of andere beperkingen als gevolg van het ouder worden. Wij behandelen bij u aan huis.

De behandeling

De ergotherapeut brengt samen met u in kaart wat de problemen zijn. De behandeling van de ergotherapeut kan bestaan uit:

  • Activiteiten oefenen, zoals wassen, koken, schrijven en tuinieren
  • Advies geven over aanpassingen in uw huis, zoals een toiletsteun of douchestoel, en ondersteunen bij de aanvraag
  • Advies geven over vervoersvoorzieningen, zoals een rolstoel of scootmobiel, en ondersteunen bij de aanvraag
  • Advies geven over het gebruik van hulpmiddelen, zoals een trippelstoel of kousaantrekhulp
  • Uw partner leren om u goed te begeleiden
  • U en uw familie leren omgaan met de belemmeringen die u ervaart
  • U leren omgaan met geheugenproblemen

De ergotherapeut kijkt naar uw totale functioneren. Het doel is dat u zelfstandiger en langer thuis kunt blijven wonen.

De ergotherapeut werkt zo nodig samen met andere deskundigen, zoals de diëtist, logopedist, fysiotherapeut of psycholoog. Deze deskundigen zijn aanwezig binnen Zorggroep Meander. De behandeling stemmen wij op elkaar af, zodat u de beste kwaliteit krijgt.

Hoe werkt het?

De ergotherapeut komt meestal bij u thuis voor een intakegesprek, om uw thuissituatie te bekijken en uw wensen te bespreken. Samen maakt u dan afspraken over de behandeling.

Afspraak maken?

Voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Voor het maken van een afspraak kunt u vervolgens contact opnemen met onze klantenservice. Onze ergotherapeuten behandelen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Ik vind het fijn dat ik ondersteuning krijg bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Zo kan ik langer zelfstandig wonen.

Wat kost het?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Dit betekent dat u en/of uw mantelzorger tien uur ergotherapie per jaar vergoed krijgt. Als u een aanvullende verzekering heeft soms meer. Zorggroep Meander heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Kwaliteit

Onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor Paramedici. Binnen het team hebben we verschillende specialisaties. Wij zijn aangesloten bij Parkinsonnet, het Edomah-netwerk (Kenn), de Society for Cognitive Rehabilitation (SCR). Wij besteden veel aandacht aan bij- en nascholingen.