Woonservice

Woonservice Huren via WonenPlus óf bij ons wonen met een zorgindicatie

In een woonservicecentrum is zorg 24 uur per dag beschikbaar. U woont zelfstandig en krijgt zorg op indicatie óf huurt via het WonenPlus concept een appartement.

WonenPlus

Met het WonenPlus concept huurt u een woning van de woningcorporatie. De zorg en service ontvangt u van Zorggroep Meander. Standaard in het pakket zit personenalarmering en dagelijks een warme maaltijd in het restaurant. U kunt naar behoefte en wens gebruik maken van extra diensten zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, wasservice en deelname aan bewonersactiviteiten.

Wonen met indicatie

U kunt ook met een zorgindicatie komen wonen in één van onze woonservicecentra. U heeft daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie.

Wat kost het?

De kosten hangen af van of u via WonenPlus in een woonservicecentrum komt wonen, of met een indicatie.

Als u met een indicatie bij ons woont, betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor services zoals de was, televisie en telefonie worden apart kosten berekend.

Als u via WonenPlus bij ons woont, betaalt u huur aan de woningcorporatie. Daarnaast betaalt u servicekosten en kosten voor de dagelijkse maaltijd en personenalarmering. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de locatie. Kijk op de pagina van de locatie van uw voorkeur voor een overzicht van de kosten.