Woonservice

Woonservice Huren via WonenPlus óf bij ons wonen met een zorgindicatie

In een woonservicecentrum is zorg 24 uur per dag beschikbaar. U woont zelfstandig en krijgt zorg op indicatie óf huurt via het WonenPlus concept een appartement.

WonenPlus

Met het WonenPlus concept huurt u een woning van de woningcorporatie. De zorg en service ontvangt u van Zorggroep Meander. Standaard in het pakket zit personenalarmering en dagelijks een warme maaltijd in het restaurant. U kunt naar behoefte en wens gebruik maken van extra diensten zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, wasservice en deelname aan bewonersactiviteiten.

Wonen met indicatie

U kunt ook met een zorgindicatie komen wonen in één van onze woonservicecentra. U heeft daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie.

Wat kost het?

De kosten hangen af van of u via WonenPlus in een woonservicecentrum komt wonen, of met een indicatie.

Als u met een indicatie bij ons woont, betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

U huurt uw appartement via de woningcorporatie. Zorg en aanvullende diensten, zoals de was of een televisieabonnement, neemt u af via Zorggroep Meander. Bekijk voor de aanvullende diensten onze tarievenlijst.