Mantelzorgkamer

Mantelzorgkamer Een tijdelijk verblijf in woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel

Woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel heeft een mantelzorgkamer. Verleent u mantelzorg en bent u eraan toe om even op adem te komen? Dan kan degene die u verzorgt maximaal een maand in deze kamer verblijven. De zorg wordt in die periode door ons overgenomen. Zo heeft u de gelegenheid om tot rust te komen.

Aanmelden

U kunt de persoon aan wie u mantelzorg geeft aanmelden voor een verblijf in de mantelzorgkamer via onze wijkverpleegkundigen. De gemeente kijkt vervolgens of u een indicatie kunt krijgen voor een verblijf in de kamer.

Voor wie

Alleen inwoners van gemeente Westerwolde kunnen gebruik maken van de mantelzorgkamer. De mantelzorger zelf mag ook in een andere gemeente wonen. Voorwaarde is wel dat u als mantelzorger geregistreerd bent bij het steunpunt mantelzorg van Stichting Rzijn in de gemeente Westerwolde.

Wat kost het

De mantelzorgkamer wordt gefinancierd door de gemeente Westerwolde, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u een eigen bijdrage.

Kwaliteit

Onze zorgmedewerkers zijn bevoegde en bekwame verzorgenden IG en HBO verpleegkundigen.