Woonzorg bij dementie

Woonzorg bij dementie Wonen met intensieve zorg voor ouderen met dementie

Als het thuis of in een woonservicecentrum (verzorgingshuis) niet meer gaat, dan kan een woonzorgcentrum een goede keuze zijn. In een woonzorgcentrum (verpleeghuis) krijgen bewoners intensieve verzorging en verpleging. Er zijn 24 uur per dag zorgkundigen en verpleegkundigen aanwezig. U krijgt begeleiding van een vast team van medewerkers, zodat u steeds dezelfde gezichten ziet. Familie is altijd welkom en vrij om iets met u te ondernemen.

Wonen en zorg

U woont in een eenpersoons- of tweepersoonskamer, in een veilige en respectvolle omgeving. We moedigen onze bewoners en hun familie aan om iets van huis mee te nemen om het ook zoveel mogelijk als thuis te laten voelen. De zorg en behandeling die u krijgt stemmen wij af met u en uw naasten. De arts (specialist ouderengeneeskunde) is verantwoordelijk voor de behandeling. Zo nodig schakelen we hulp in van onze interne behandelaren, zoals een fysiotherapeut, logopedist, diëtist of een ergotherapeut.

Uw eigen ritme en dagstructuur

Samen met onze medewerkers doet u de dagelijkse dingen, zoals eten, koken, huishoudelijke klusjes en activiteiten. We willen graag dat u en uw familie zich thuis voelen. U bepaalt zoveel mogelijk zelf hoe uw dag eruit ziet, bijvoorbeeld hoe laat u wilt opstaan, hoe laat u naar bed gaat, wat u wilt eten en welke activiteiten u doet. We zorgen samen met u en uw naasten voor een heldere dagstructuur van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Kleinschalig wonen

In Borg Westerwolde, Heggerank en Parkheem bieden wij kleinschalig wonen voor ouderen met dementie, waarin een huishouden wordt gedeeld door verschillende bewoners. Kleinschalig wonen betekent dat u een klein, gezellig huishouden deelt met anderen. U heeft uw eigen kamer. Een vast team van medewerkers runt het huishouden samen met u en de andere bewoners.

Wat kost het?

Wonen in een woonzorgcentrum (voorheen verpleeghuis) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor zorg vanuit de Wlz. Voor de zorg die u ontvangt als u in een woonzorgcentrum woont, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Dat is een besluit waarin staat welke zorg u krijgt en hoeveel. Wij helpen u graag met de aanvraag van de indicatie. U betaalt een eigen bijdrage voor Zorg met verblijf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.

Voor services zoals de was, televisie en telefonie worden apart kosten berekend. Voor afname van deze services gelden onze tarieven, die kunt u vinden in de tarievenlijst.