Algemene voorwaarden

Als u komt wonen bij Zorggroep Meander, thuiszorg van ons ontvangt of naar de dagopvang gaat, is het wettelijk zo geregeld dat u akkoord moet gaan met onze algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden staat wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt daarbij denken aan persoonsgegevens en privacy, betalingsvoorwaarden en hoe te handelen bij klachten en geschillen.