Vrijwilligers

Vrijwilligers Vrijwilligers spelen binnen Zorggroep Meander een cruciale rol. Iets voor u?

Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan het leefplezier van onze cliënten en bewoners. En daar zijn we erg gelukkig mee. Met de combinatie van professionele zorg van onze medewerkers en nét dat beetje extra van onze vrijwilligers geven we onze bewoners en cliënten de aandacht die ze verdienen. Iets voor u? Uw inzet is meer dan welkom.

Op de verschillende locaties van Zorggroep Meander zijn ook vrijwilligers actief. Ze geven persoonlijke aandacht, bieden ondersteuning en ondernemen samen activiteiten. Ze zorgen bijvoorbeeld voor het onderhoud van de tuin, doen samen boodschappen of gaan eens gezellig mee naar de markt of een bingo- of zangavond. Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de professionele zorg en ondersteuning die we bieden. Ze vergroten het thuisgevoel van onze cliënten.

‘Dankzij onze vrijwilligers kunnen we een huiswinkel runnen en hebben we iedere week meerdere activiteiten voor bewoners. Ze zijn van grote meerwaarde voor onze huizen!’

Wat wij van onze vrijwilligers verwachten

Een speciale vooropleiding is niet nodig. Wat we wel vragen is dat u zich kunt inleven in een cliënt, gemakkelijk contact legt, verantwoordelijkheidsgevoel hebt en flexibel bent. Als mensen u iets toevertrouwen dan weet u daar discreet mee om te gaan.

Wat wij bieden

Zorggroep Meander is een organisatie met zo’n vijfhonderd vrijwilligers. Omdat wij onze vrijwilligers serieus nemen, sluiten we een overeenkomst met hen af. Als onze vrijwilliger wordt u officieel erkend en kunt aanspraak maken op onze WA-verzekering, reiskostenvergoeding (wanneer dat nodig is) en eventuele bijscholing. U kunt rekenen op goede begeleiding door ons personeel en staat er dus niet alleen voor. Ook zorgen we voor contact met andere vrijwilligers, zodat u kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Daarnaast bieden we u een gratis lidmaatschap van de ledenvereniging van Zorggroep Meander.