ANBI Algemeen nut beogende instelling

Zorggroep Meander is een ANBI-instelling.

Zorggroep Meander is onderdeel van Espria. Zorgconcern Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans en PartiCura. Door deze samenwerking, door groot te zijn in kleinschaligheid, kan Espria de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving zo veel mogelijk benutten, om daarmee bij te dragen aan de wens van elk mens om zo lang mogelijk zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.

Als onderdeel van Espria wordt Zorggroep Meander bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De verantwoording over beloning, financiën en uitgevoerde activiteiten vindt plaats via het jaarverslag van Espria.

Meerjarenbeleid Zorggroep Meander

Zorggroep Meander heeft een tweetal ambities geformuleerd die de komende jaren leidend zijn voor het beleid en de ontwikkeling van de organisatie. De eerste ambitie is dat Zorggroep Meander zich positioneert als de vanzelfsprekende keuze voor ouderenzorg in de regio oost Groningen. Daarnaast heeft Zorggroep Meander de ambitie om zich de komende jaren als beste zorgwerkgever in de provincie Groningen te ontwikkelen.

Onze missie: Hier staan we voor!
Zorggroep Meander biedt dag én nacht zorg voor overwegend ouderen in Oost-Groningen. We hebben hart voor deze regio, want we zijn ‘van hier’. Hier verlenen we zorg, met aandacht voor wat belangrijk is voor u. Zodat u zich thuis voelt. Daar werken we met plezier aan. Ouderen kunnen bij ons terecht voor thuiszorg, wonen, revalidatie en behandelingen.

Onze visie: Hier gaan we voor!
Zorggroep Meander biedt de beste ouderenzorg in Oost-Groningen. We willen dat onze zorg zó goed is, dat het vanzelfsprekend is dat ouderen voor ons kiezen als zij zorg nodig hebben. We gaan ons verder specialiseren in dementie en geheugenproblematiek. In onze regio worden wij steeds meer dé plek voor geriatrische revalidatie. En we willen dé zorgorganisatie van Groningen zijn waar je het liefst wilt werken. Hier wordt met veel plezier en energie samengewerkt voor de allerbeste zorg.

Vanuit onze visie op zorg vinden we het van belang dat cliënten zoveel mogelijk de eigen regie houden als het gaat om de invulling en uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven, om hiermee zoveel mogelijk in de eigen kracht te blijven staan.

ANBI-organogram stichting Espria
ANBI-organogram stichting Espria
ANBI-gegevens Zorggroep Meander
Naam Stichting Zorggroep Meander  
KVK-nummer 02086881  
RSIN-nummer 813839026  
Postadres Postbus 76
9640 AB Veendam
 
Bezoekadres Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP Veendam