ANBI Algemeen nut beogende instelling

Zorggroep Meander is een ANBI-instelling.

Zorggroep Meander is onderdeel van Espria. Zorgconcern Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans en PartiCura. Door deze samenwerking, door groot te zijn in kleinschaligheid, kan Espria de kracht van mensen in hun eigen sociale omgeving zo veel mogelijk benutten, om daarmee bij te dragen aan de wens van elk mens om zo lang mogelijk zelfstandigheid te bewaren en een zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.

Als onderdeel van Espria en wordt Zorggroep Meander bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
De verantwoording over beloning, financiën en uitgevoerde activiteiten vindt plaats via het jaarverslag van Espria.

ANBI-organogram stichting Espria
ANBI-organogram stichting Espria
ANBI-gegevens Zorggroep Meander
Naam Stichting Zorggroep Meander  
KVK-nummer 02086881  
RSIN-nummer 813839026  
Postadres Postbus 76
9640 AB Veendam
 
Bezoekadres Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP Veendam