Kosten en bijdrage

Kosten en bijdrage Een overzicht

Aan wonen, zorg en behandeling zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgbehoefte kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. Hieronder vindt u een overzicht.

Kosten voor wonen in een woonzorgcentrum

Zorggroep Meander heeft vier woonzorgcentra;

Wonen in een woonzorgcentrum (voorheen verpleeghuis) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor zorg vanuit de Wlz. U betaalt een eigen bijdrage voor Zorg met verblijf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.

Kosten woonzorg (2017)
Standaardpakket woonzorg: Woonruimte, maaltijden, schoonmaak, personenalarmering Voor het standaardpakket geldt dat er een situatiespecifieke eigen bijdrage is. De hoogte van die bijdrage is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl
   
Optionele services:  
Wasservice € 45,70 per maand
Kabel (Veenkade, Heggerank, Parkheem) € 17,25 per maand
Binnen Veenkade bestaat de mogelijkheid een tv te huren voor €17,10 per maand. De kosten van kabel komen hier overheen
Telefoon (exclusief gesprekskosten) Veenkade: €12,05 per maand.
Op de andere locaties kunt u zelf een abonnement afsluiten.

Kosten voor wonen in een woonservicecentrum

Zorggroep Meander heeft vier woonservicecentra:

U kunt bij ons in een woonservicecentrum wonen zonder zorgindicatie van het CIZ. Dat noemen wij WonenPlus. U huurt uw appartement dan van de woningcorporatie, zorg en services kunt u afnemen van Zorggroep Meander.

U kunt ook in een woonservicecentrum wonen met indicatie van het CIZ. Met de indicatie van het CIZ kunt u zelf kiezen uit verschillende zorgpakketten:

  • Zorg met verblijf - In dit geval vallen de huur, zorg, alarmering, maaltijd, schoonmaak en activiteiten allemaal in één pakket. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.
  • Volledig pakket thuis - In dit geval worden kosten voor zorg en voor huur van elkaar gescheiden. U ontvangt dezelfde zorg als in het pakket ‘Zorg met verblijf’, maar betaalt een aparte huurbijdrage aan de woningcorporatie. Voor deze huur kunt u apart huurtoeslag aanvragen. In sommige gevallen is dat voordeliger. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage. Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.
  • Modulair pakket thuis - Hierbij zijn eveneens de kosten voor zorg en voor huur van elkaar gescheiden. Het zorgpakket is bovendien modulair. Dat wil zeggen dat u zelf kunt kiezen wat u wel en niet in het pakket wilt. Zorg en maaltijden zijn een vast onderdeel van dit pakket. Voor huishoudelijke hulp en dagbesteding kunt u aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de zorg en huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de indicatie van het CIZ.
Kosten woonservice (2017)
  Kosten Zorg met verblijf Volledig pakket thuis Modulair pakket thuis WonenPlus
A-Horst €400,00 per maand Inclusief Apart Apart Vereist
Bolderbörg € 370,00 per maand Inclusief Apart Apart Vereist
Breehorn € 531,00 per maand Inclusief Apart Apart Vereist
Kloosterheerd € 290,00 per maand Inclusief Apart Apart Vereist
           
Servicekosten          
A-Horst € 135,00 per maand Inclusief Apart, maar wel vereist Apart, maar wel vereist Vereist
Breehorn € 138,00 per maand Inclusief Apart, maar wel vereist Apart, maar wel vereist Vereist
Bolderbörg Geen servicekosten - - - -
Kloosterheerd Geen servicekosten - - - -
           
Services          
Maaltijden € 228,75 per maand
Met ledenkorting €216,00
Met partnerkorting €171,00 (één van de partners betaalt volledig)
Inclusief Inclusief Apart, maar wel vereist Vereist
Personenalarmering € 16,85 per maand Inclusief Inclusief Inclusief Vereist
Schoonmaak Pakket 2 uur per week: €45,00 per maand
Pakket 4 uur per week: € 90,00 per maand
Inclusief Inclusief Apart via Wmo Optioneel (eventueel via Wmo)
Dagactiviteiten Afhankelijk van activiteit een bijdrage Inclusief Inclusief Inclusief Optioneel (eventueel via Wmo)
Wasservice (1x per week voor WLZ bewoners) € 45,70 per maand Apart Apart Apart Optioneel
TV € 17,25 per maand Apart Apart Apart Optioneel
Telefoon, exclusief gesprekskosten Breehorn €15,90
Bolderbörg € 10,70
Apart Apart Apart Optioneel

Kosten voor behandeling en revalidatie

Medische zorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In Nederland is iedereen verzekerd voor medische zorg via de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft verschillen de kosten en de vergoedingen hiervoor. Onder Behandeling en revalidatie vindt u de verschillende mogelijkheden van behandeling. Daar staan tevens de kosten bij vermeld.

Kosten voor thuiszorg

Medische zorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In Nederland is iedereen verzekerd voor medische zorg via de eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft verschillen de kosten en de vergoedingen hiervoor. 

Kosten thuiszorg (2017)
Soort zorg Kosten
Gesprek met wijkverpleegkundige Aan een gesprek met een wijkverpleegkundige zijn geen kosten verbonden.
Thuiszorg, thuiszorg bij dementie, palliatieve thuiszorg De zorg die u ontvangt wordt vergoed vanuit uw eigen zorgverzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.
Dagopvang Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en vervoer) met onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie.
Personenalarmering €18,81 per maand. Mogelijk krijgt u een deel vergoed vanwege een zorgindicatie. Daarnaast betaalt u eenmalig aansluitkosten. Het sleutelkluisje moet u zelf aanschaffen (tussen €50,- en €200,-). U krijgt korting op het sleutelkluisje als u lid bent van de Zorggroep Meander Ledenvereniging.