Kwaliteit

Kwaliteit Hoe we voortdurend werken aan onze kwaliteit

Uw wensen en behoeften als cliënt staan centraal. De kwaliteit van onze zorg en diensten stemmen wij daar voortdurend op af. We doen dan ook regelmatig onderzoek naar de cliënttevredenheid. We werken iedere dag met hart en ziel voor onze cliënt. Daar heb je goede mensen en een goed werkende organisatie voor nodig. Zorggroep Meander is HKZ-gecertificeerd en voldoet aan wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

HKZ-certificaat, waarborg voor kwaliteit van zorg

Zorggroep Meander is gecertificeerd volgens de ISO 9001 – HKZ 2015 richtlijn. Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Zorggroep Meander heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt en zijn of haar veiligheid centraal, en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

Voor u als cliënt betekent dat concreet:

  • Uw wensen, behoeften en veiligheid staan voorop.
  • U krijgt van ons tijdig en helder informatie over de zorgverlening.
  • Wij maken met u duidelijke afspraken, die wij vastleggen in een zorgplan of behandelplan. 
  • De zorg die u krijgt evalueren en verbeteren wij regelmatig. 

Deze waarborg voor kwaliteit geldt voor de zorg die u krijgt en ook voor de ondersteunende diensten, zoals voeding, schoonmaak en het personeelsbeleid. Want ook hierop is het HKZ-certificaat van toepassing. De landelijke Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) heeft certificatieschema's ontwikkeld om kwaliteit in de zorg te toetsen. Periodiek toetst een externe, onafhankelijke organisatie of onze zorg nog voldoet aan deze HKZ-kwaliteitseisen 

Landelijke eisen voor kwaliteit

Alle zorg en locaties van Zorggroep Meander voldoen aan wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Wij worden daarop door een aantal instanties gecontroleerd. Eén van deze instanties is de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd).

Landelijk is afgesproken aan welke eisen goede zorg moet voldoen. Deze eisen zijn gebundeld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Bent u tevreden?

Wij willen dat u als cliënt tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Daarom doen wij daar regelmatig onderzoek naar, onder andere via Zorgkaart Nederland.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, doen wij er alles aan om u tegemoet te komen en zo mogelijk uw onvrede op te lossen. Lees bij Suggesties en klachten hoe u een  klacht kenbaar maakt. Wij richten ons op het oplossen van problemen en het steeds verbeteren van van onze dienstverlening.