Personele samenstelling

Bij de personele samenstelling van Zorggroep Meander is uitgegaan van de zorgbehoefte en vraag van onze cliënten. Hierbij staat veilige zorg en het leefplezier van de cliënt centraal. Met daarnaast aandacht voor de ondersteuning van de cliënten in het behouden van de regie in hun leven. Dit doen onze zorgverlenende medewerkers (multidisciplinair), samen met naasten (familie en/of mantelzorgers) en vrijwilligers. Wie bieden zorg vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt, samen met de naasten van de cliënt. De woonomgeving maken we ‘zo thuis mogelijk’. Er is altijd voldoende, bevoegd en bekwaam personeel aanwezig om verantwoorde en veilige zorg te kunnen leveren.

In de personeelssamenstelling staan twee pijlers centraal:

  • Tijd en aandacht voor de cliënt: wie is, wat wil en wat kan de cliënt en wat heeft hij/zij nodig?
  • Passende kennis en kunde op het gebied van gezondheidszorg, dagelijkse zorg en leefplezier.

Bij elke woning zijn verschillende professionals betrokken, zoals een arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en een activiteitenbegeleider. Er is minimaal één Verzorgende 3 IG werkzaam die de cliënt kent, weet wat de achtergrond is en hoe de cliënt graag bejegend wil worden. In de nacht is er minimaal één verzorgende IG aanwezig. Er is altijd binnen 30 minuten een BIG geregistreerde verpleegkundige ter beschikking. Ook is er altijd een arts bereikbaar en oproepbaar, die binnen 30 minuten ter plaatse kan zijn. Op de afdelingen waar geriatrische revalidatiezorg wordt geleverd is altijd een verpleegkundige beschikbaar.

Teamsamenstelling

Personele bezetting bij kleinschalig wonen

In de woonzorgcentra Parkheem, Heggerank en Borg Westerwolde werken we met het concept kleinschalig wonen. Cruciale kenmerken zijn het leven in kleine groepen, het gezamenlijk voeren van een huishouden inclusief schoonmaakwerkzaamheden en koken, en het zelf kunnen bepalen van een dagindeling. Voor de grotere schoonmaakwerkzaamheden is er wekelijks een paar uur ondersteuning door een huishoudelijk medewerker.

Downloads

  1. Kerncijfers personeel Kwaliteitskader Zorg

    Over de personele bezetting in aantallen, kwalificatieniveau, ziekteverzuim, in- en uitstroom en soort dienstverband.

    199 kB Download