Professionele ontwikkeling

Voortdurend wordt de vraag gesteld in hoeverre de kennis, kunde en manier van werken past bij wat cliënten wensen en nodig hebben. Wat gaat er goed en wat kunnen we verbeteren? Dit is een continu leer- en verbeterproces.

Er is een opleidingsbeleid gericht op het up-to-date blijven en op het versterken van de vakbekwaamheid. In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt iedere twee jaar een uitgebreid gesprek gevoerd met de medewerker. In het andere jaar worden deze afspraken en de voortgang geëvalueerd door de medewerker en de leidinggevende. Daarmee is er ieder jaar een gesprek met aandacht voor vitaliteit, vakbekwaamheid, beleving van het werk, sfeer, persoonlijke ontwikkeling en dergelijke.

Multidisciplinair werken

Het samenspel van de professionals draagt bij aan goede zorg, er wordt multidisciplinair samengewerkt zodat er van elkaar geleerd kan worden en dat de medewerkers elkaar kunnen aanvullen.

Lerend Netwerk

Zorggroep Meander is vanuit haar visie en missie betrokken bij diverse netwerken die het leefplezier van ouderen bevorderen. Binnen deze netwerken wisselen we kennis en ervaring uit die ons helpen het proces van continue leren en verbeteren te optimaliseren. Zo zijn wij onder andere aangesloten bij het Parkinson Netwerk (landelijk), Waardigheid en Trots (landelijk), ZON2020 (regio Noord-Nederland) en Samen Oud (regio Groningen). Daarnaast zoeken we samenwerkingen met diverse zorgorganisaties in dit gebied. Medewerkers vanuit verschillende disciplines zijn bij deze netwerken aangesloten.