Klokkenluidersregeling Het melden van een misstand

Binnen Espria is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze procedure geldt voor alle zorgorganisaties die onder de koepel van Espria vallen, dus ook voor Zorggroep Meander.

We vinden het belangrijk dat alle (oud) medewerkers zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden. In de klokkenluidersregeling staat onder meer beschreven hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand.