Dagopvang

Dagopvang Biedt structuur aan de dag in een gezellige omgeving

Dagopvang voor ouderen is extra ondersteuning voor mensen die thuis wonen. Het is een vorm van dagbesteding op één van onze locaties. Bij de dagopvang krijgt u professionele begeleiding en, als dat nodig is, verzorging. Tijdens de dagopvang kunt u meedoen aan activiteiten die bij u passen.

Dagopvang helpt u bij het behouden en verbeteren van uw eigen vaardigheden en biedt gezelligheid en structuur aan de dag. Dagopvang ontlast ook uw partner en/of mantelzorger.

U kunt één of meer dagen per week naar de dagopvang komen. Onze verzorgenden en activiteitenbegeleiders ondersteunen en begeleiden u. Zij begeleiden u bij dagelijkse bezigheden (zoals wassen, koken of een hobby) en bieden u deze aan binnen een vast dagprogramma. De groep bestaat uit ongeveer tien deelnemers.

Gespecialiseerde dagopvang voor mensen met dementie of de ziekte van Parkinson

Op twee van onze locaties bieden we gespecialiseerde dagopvang:

  • Waterkring (Parkheem) in Stadskanaal: dagopvanggroep voor zowel mensen met dementie als met de ziekte van Parkinson
  • Veenkade in Veendam: dagopvanggroep voor mensen met dementie

De activiteiten vinden plaats in groepsverband en richten zich op het handhaven en bevorderen van het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Ook hebben we aandacht voor het voorkomen van achteruitgang in uw lichamelijke, geestelijke en sociaal-emotionele vaardigheden. We blijven uw vaardigheden stimuleren door een prikkelende omgeving en een activerende houding van onze medewerkers.

Beide dagopvanglocaties bieden professionele verzorging en begeleiding, met oog voor het individu. Op de achtergrond zijn wisselend deskundige behandelaren van meerdere disciplines aanwezig, zoals een specialist ouderengeneeskunde of een casemanager dementie. Zij adviseren en ondersteunen de zorgkundigen in uw begeleiding. Uw naaste familie of mantelzorgers worden nauw betrokken bij de voorgang.

Het is leuk om samen bezig te zijn. Er wordt steeds iets gezelligs georganiseerd.

Wat kost het?

Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang (en vervoer) onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Wij informeren u hier graag over.